София, кв. Лозенец, ул. "Бигла" № 64, офис 1
02 4627054
(+3592) 4627054

Пейрол услуги

Пейрол услуги/услуги по администриране на възнагражденията на персонала

Нашите пейрол услуги/услуги по администрирането на възнагражденията на персонала включват:

 • payrollРегистрация на всички трудови договори в НАП;
 • Изготвяне на рекапитулации, ведомости за заплати и индивидуални фишове за заплати;
 • Изготвяне на всички платежни нареждания, свързани с изплащането на работните заплати, включително нетните възнаграждения на служители, ДДФЛ и осигуровки по отделните партиди и параграфи;
 • Превеждане на сумите, свързани с работните заплати от сметка на Клиента (Възложителя), при положение, че имаме пълномощно да оперираме с нея;
 • Годишно изравняване на данъка по ЗДДФЛ. Изготвяне на декларации 1 и 6 и всичко необходимо, свързано с изплащането на РЗ. Деклариране с електронен подпис към НАП;
 • Изготвяне на отчети за HR и  счетоводни цели;
 • Интерфейс между софтуера за заплати и счетоводната Ви система за автоматично осчетоводяване на месечните разходи за заплати;
 • Асистиране и представяне при одити (вътрешни и външни);
 • Прегледи по съгласуваността на текущите политики, документи и практики на клиента с корпоративните и законови изисквания;
 • Пълно администриране на взаимоотношенията, свързани с граждански договори;
 • Нашите услуги по администриране на работни заплати са базирани на твърди и постоянни месечни ставки на едно заето лице през месеца, без утежняващи условия, обвързани с процент започващ/напускащ персонал, брой издадени документи и други.
Направете запитване за Пейрол услуги

Част от нашата работа е да направим бизнеса Ви по-печеливш. Повечето малки и средни компании отделят твърде много време и средства по организацията на административните дейности и недостатъчно средства и усилия за разширяване на бизнеса, растежа и генериране на печалби.

Вие имате проблеми, свързани с администрирането на работните заплати и персонала?

Дразните се, че следенето и организацията на административните дейности, свързани с персонала и възнагражденията Ви „изяжда” прекалено много време, което бихте искали да инвестирате и насочите към ключови за компанията Ви гарантирано успешни дейности?

Не се тревожете повече!  „Си Ай Джи България“ ООД е перфектното аутсорсинг решение за Вашата компания на всички проблеми, свързани с административната част на бизнеса Ви.

„Си Ай Джи България“ ще поеме вместо Вас всички административни дейности в тази сфера, за да може Вие да освободите време и ресурси за фокусиране върху основните дейности, генериращи приходи за бизнеса Ви.

 

Как работим ние при  предоставянето на пейрол-услуги?

Първо, ние установяваме  сътрудничество с Вас, базирано на високо взаимно доверие и максимално зачитане на интереса Ви. Накратко казано – ние ще влезем във Вашите обувки при пейрола. Ние поемаме изцяло отговорността за повечето дейности, свързани с администрирането на персонала.

Конфиденциалността на информацията, свързана с нашите клиенти, е от ключово значение за нас. Нашето разбиране е, че без предварително одобрение от страна на наш клиент към нас, ние не предоставяме информация за нашите клиенти на трети страни.

Предимствата от работата Ви с нас в областта на администрирането на възнагражденията на персонала/пейрол-услугите са:

 • кратко време за реакция и финализиране на пейрол обработките, без да се отразява на качеството;
 • широкообхватен стандартизиран месечен репортинг пакет, както и индивидуални отчети според нуждите на клиента;
 • висока точност, навременно начисляване, обработване и изпращане към клиента на данните за заплатите и осигуровките;
 • гъвкавост и съобразяване на датите за плащане на заплати спрямо нуждите и корпоративните стандарти на клиента;
 • широк опит с възнаграждения и заплати на чужди граждани и чужденци от трети страни (държави извън ЕС), подаване на годишни данъчни декларации на физически лица – чужди граждани, пребиваващи в България;
 • преференциални условия за висшия мениджмънт на клиента, индивидуални съвети и обслужване при корпоративен договор за пейрол-услуги със „Си Ай Джи България“;
 • изграждане на интерфейси към ERP системата на клиента, генериране на файлове за автоматичен импорт и автоматично осчетоводяване на заплати по хора, центрове на разходи и департаменти/отдели.