София, кв. Лозенец, ул. "Бигла" № 64, офис 1
02 4627054
(+3592) 4627054

3 причини отделът по човешки ресурси да е критично важен за успеха на компанията Ви

Много фирми неглижират важността на отдела по човешките ресурси. В началните етапи на развитие, когато най-вероятно Вие като предприемачи ще изпълнявате неговите задачи, това е допустимо. С развитието на компанията обаче, тя все повече започва да се нуждае от отдел, който да се грижи за нея – да работят талантливи, ангажирани и коректни служители.

Ето и основните причини, поради които се нуждаете от отдел по човешки ресурси:

  1. Той работи по наемането на най-подходящите служители.

Всеки, който дори веднъж е участвал в подбор на кадри, знае, че това съвсем не е лесен процес. Да откриете подходящите хора, с правилната нагласа и ценностна система, достатъчно подготвени и с подходящия потенциал е задача, на която трябва да се отдели подобаващо внимание. В противен случай не можете да се надявате да бъде изпълнена добре. Още повече в настоящите условия на недостиг на квалифицирана работна ръка.

  1. Фокусиран е върху ангажираността на служителите.

Прекрасно е да назначите качествен персонал, който има нужните знания и умения или потенциала да ги усвои по оптимален начин. Друг въпрос е този персонал да се мотивира по такъв начин, че не просто да показва добри резултати, а да реализира пълния си потенциал и да поддържа работа на оптимума на възможностите си. Ролята на мотивацията и ангажираността е огромна – в крайна сметка, за да взема заплата, всеки служител трябва просто да си изпълнява задълженията според условията на договора. Да се стреми да показва повече от изискваното, да се ангажира лично с проблемите на организацията и да генерира нови идеи за подобряване на съществуващите продукти и услуги и създаване на нови, е съвсем друг въпрос. Силният отдел по човешки ресурси може да стимулира служителите именно за подобна работа.

  1. Съветите им съдействат за подобряване на компанията.

Отделът по човешки ресурси има уникален поглед върху фирмата и хората зад нея. Ето защо има възможност да допринесе много за взимането на правилни бизнес решения. Причината е, че този отдел познава много тясно служителите и техния начин на работа, с което може да съдейства за подобряване на общата продуктивност и ефективност, както и за съкращаване на разходите.

Управлението на човешките ресурси не е никак лесна задача, но доброто такова води до множество позитиви за компаниите. Затова и не е редно то да се пренебрегва като нещо, без което организацията може да мине, или пък значението му да се минимизира. Все пак резултатите, които показва всяка една компания, зависят не просто от управленците ѝ, а от всеки един служител, който се труди в нея.

Leave a reply