София, кв. Лозенец, ул. "Бигла" № 64, офис 1
02 4627054
(+3592) 4627054

ПОДРЕПА ЗА БИЗНЕСА ВЪВ ВРЪЗКА С КОВИД-19

СИ АЙ ДЖИ БЪЛГАРИЯ ООД изпълнява проект с главна цел – преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19. Проектът е на обща стойност 10 000 лв., от които 8 500лв. европейско и  1 500 лв. национално съфинансиране.

Проектът се финансира в рамките на процедура BG16RFOP002-2.073, Оперативна програма иновации и конкурентоспособност 2014-2020.

Leave a reply