София, кв. Лозенец, ул. "Бигла" № 64, офис 1
02 4627054
(+3592) 4627054

Административни услуги по регистрация на фирми, собственост на чужди граждани

Административни услуги по регистрация в България на фирми, собственост на чужди граждани.

  • Регистриране на фирми в България – регистриране на дружества  в Търговския Регистър при Агенция по Вписванията, НАП и други държавни институции, където е необходимо според дейността;
  • Регистрация на всякакъв вид търговски дружества според изисканията на клиента. Изготвяне на учредителни договори, пълномощни и всички други необходими документи в двузичен вариант – на български и английски език;
  • Съвети към клиентите по самата регистрация, разпределението на записания капитал и дялове, както и специфични условия в учредителните документи за защита на интересите на съответния инвеститор – наш Клиент. Работим  в сътрудничество с адвокат от Софийската колегия с дългогодишна практика в обслужване на чуждестранни физически и юридически лица.
  • Осигуряваме детайлни проучвания и писмени консултации според съответните дефинирани въпроси и казуси от клиента.
  • Осигуряваме на нашите клиенти надеждна съдебна защита и представителство, както и юридически консултации при съответната нужда или запитване.
Направете запитване за Регистрация на фирми