София, кв. Лозенец, ул. "Бигла" № 64, офис 1
02 4627054
(+3592) 4627054

Счетоводни услуги

Счетоводни услуги

Счетоводните услуги и свързаните с тях консултантски услуги в областта на данъците и данъчното облагане са традиционна дейност за нашето дружество, която се развива още от основаването ни през 2004 година.

Счетоводните ни услуги са разделени на две  групи – за юридически лица и за физически лица, с превес на корпоративните клиенти.

accounting-servicesA. Счетоводни услуги за корпоративни клиенти (месечен абонамент, договор за обслужване):

Счетоводните ни услуги включват:

  • комплексно счетоводно обслужване на фирмата Ви, включващо цялото оперативно счетоводство, месечно приключване и формиране на финансов резултат, изготвяне на платежни нареждания към Бюджета, свързани с дължими вноски по заплати и граждански договори, ЗДДС и ДДС декларации,  регистрация по ЗДДС;
  • всичко свързано със ЗКПО и ЗДДФЛ;
  • Месечна счетоводна отчетност – месечно приключване и месечна оборотна ведомост към клиента;
  • Годишно счетоводно приключване и годишни декларации и отчети;
  • Изготвяне на счетоводни отчети за вътрешни и управленски цели;
  • Консултантски услуги, свързани с трудово-правни и счетоводно-данъчни въпроси и казуси;
  • Пълно администриране на взаимоотношенията между данъчнозадълженото лице и Националната Агенция по Приходите. Ние представляваме нашите клиенти по повод на всички административни процедури и производства и относно всички аспекти на взаимоотношенията им с НАП. За целта изискваме нотариално заверено пълномощно.

B. Счетоводни услуги на индивидуални клиенти – физически лица:

  • изготвяне на годишни данъчни декларации и консултации по ЗДДФЛ;
  • декларации, свързани с осигуряването на физически лица и самоосигуряващи се лица, включително чужденци;
  • съвети и консултации по индивидуални финанси за физически лица;
Направете запитване за Счетоводни услуги