София, кв. Лозенец, ул. "Бигла" № 64, офис 1
02 4627054
(+3592) 4627054

Нормативна уредба

Удостоверение №45_17.04.2016 за извършване на дейност като предприятие, което осигурява временна работа

Удостоверение №1506_05.09.2016 за посреднически услуги

Удостоверение №1913_17.08.2016 за посредническа дейност по наемане на работа за други държави

Удостоверение _Администратор на лични данни