София, кв. Лозенец, ул. "Бигла" № 64, офис 1
02 4627054
(+3592) 4627054

Услуги при поискване

Услуги при поискване Финансово управление, пазарни проучвания и други

  • консултации и проекти, свързани с оптимизиране на разходите на дружеството;
  • изготвяне, преглед и оптимизация на бизнес планове;
  • финансов анализ на дружеството и сравняване на ключовите икономически показатели за съответните периоди с европейските стандарти за съответната индустрия;
  • предоставяне на текуща макроикономическа информация с акцент върху определен сектор в интерес на съответния Клиент – при запитване;
  • проучвания на пазара и пазарната среда, свързани с конкретно задание;
Направете запитване за Услуги при поискване